Leven in het heelal
Nemo Science Museum Amsterdam

- Amsterdam

Samen met NEMO Science Museum ontwikkelde ik het lesmateriaal voor de educatieve workshop bij de vernieuwde tentoonstelling ‘Leven in het Heelal’.


De doelgroep is voortgezet onderwijs, specifiek 2e en 3e klas havo en vwo.
In deze workshop doen de leerlingen onderzoek naar voorwaarden voor leven bij een fictieve exoplaneet. De leerlingen worden verdeeld in drie of vier onderzoeksteams. Een onderzoeksteam bestaat uit 3 expertgroepen die ieder vragen beantwoorden over hun exoplaneet:

– Natuurkundigen onderzoeken of de planeet een rotsplaneet is.
– Scheikundigen onderzoeken of er water aanwezig is op de planeet.
– Wiskundigen onderzoeken of de planeet in een leefbare zone staat.

Aan de hand van experimenten beantwoorden ze vragen en beoordelen ze of er op de exoplaneet leven mogelijk is.
Het doel is dat leerlingen ervaren dat er heel veel informatie is te halen uit observaties aan sterren en planeten. Het besef dat je vanaf zo een grote afstand toch iets kunt onderzoeken aan planeten roept verwondering op.
De workshops worden aan groepen van minimaal 6 tot maximaal 32 leerlingen gegeven. Daarnaast zal de workshop ook af en toe aan andere groepen gegeven worden, bijvoorbeeld docenten of bij zakelijke evenementen in NEMO.


Inhoud lesmateriaal;
– 7 werkkisten met in ieder; 1 lichtdoosje, 2 exometers, 1 wiebelexperiment (met 4 planeten, 1 zon, 1 meetlat en touwtje) 3 spectroscopen, 2 rekenmachines en instructiekaarten.
– 3 tafelmodellen lichtkasten met drie verschillende lichtbronnen en 1 tafelmodel H2O spectraalbuislamp.
– 1 groot model lichtkast met drie verschillende lichtbronnen en H2O spectraalbuislamp.
– 35 reserve exometers.